Het was dit jaar het zesde jaar van het gezamenlijke initiatief: Douwe Egberts, Lionsclubs/LEOclubs en Voedselbanken Nederland. Samen zijn we in actie gekomen om zoveel mogelijk pakken koffie voor de voedselbanken in te zamelen. In december hebben wij als LEO Club in Utrecht DE-waardepunten ingezameld. En met succes: er zijn maar liefst 81.529 DE-punten ingezameld! Douwe Egberts zet alle landelijk ingezamelde waardepunten om in pakken Douwe Egberts Aroma Rood koffie en verhoogt het aantal pakken met nog eens 15%. Zo kunnen de voedselbanken in 2018 wekelijks pakken koffie uitdelen aan mensen die het hard nodig hebben.

Wij willen graag iedereen bedanken die punten voor ons heeft gespaard en heeft ingeleverd. Bedankt ‘Praktijk voor fysiotherapie Vleuten‘, Vecht en IJssel locatie Zuylenstede, Coop Utrecht Croeselaan en Careyn locatie Swellengrebel voor het mogen plaatsen van de inzamelpunten.